Föreningsliv och evenemang

Här finner du information om vår egen och andra föreningar samt ev evenemang.

Medlemsskap       

Önskar du bli medlem i föreningen Ysby/Ålstorp Bygdelag eller är intresserad av att veta mer om föreningen, kontakta oss gärna via kontaktformuläret på sista sidan.

Andra föreningar        

Ysby BK - fotbollsföreningen
www.laget.se/ysbybk_
Ysby Hembygdsföreningen
Kyrkstallarna Ysby
312 94 Laholm
Sten Nilsson 043060100 el.0703-345534

www.hembygd.se/ysby
Möllans Föräldrakooperativ
0430-62028
http://www.ysbyskola.se/

  Målsättning    

Föreningen Ysby/Ålstorp Bygdelag verkar för att främja den sociala gemenskapen i bygden genom olika arrangemang och aktiviteter. Den är öppen för alla som bor eller verkar i bygden, delar föreningens målsättning och följer föreningens stadgar.
       Vi är en idéell förening som är religiöst och politiskt obunden.
       Medel för föreningens verksamhet skapas genom eventuella medlems-avgifter, frivilliga bidrag, idéella insatser samt intäkter från olika arrangemang m m. Intäkterna används sedan för att täcka kostnader i verksamheten.
       Föreningen håller minst två sammanträden per år, varav ett är årsmöte och hålls senast den 30 april. Styrelsen som består av minst sju ledamöter bör ha en bred förankring i bygdens föreningsliv.
       Vid upplösning av föreningen skall tillgångarna överlåtas till föreningar i bygden som bedriver någon form av ungdomsverksamhet.