Boende & utbyggnadsplaner 

Fritidsboenden

Lagadals gård
www.lagadalsgard.se

Hyresfastigheter

Utbyggnadsplaner

Pågående detaljplaner ang nya bostadstomter i Ysby hittar ni på Laholms Kommun hemsida.

http://www.laholm.se/bo_miljo_trafik/mark-och-tomter/villatomter/ysby/