Barn & ungdom 

För barnen, vår framtid, finns både skola och barnomsorg genom ett kooperativ som drivs av föräldrar.
Därutöver finns kyrklig verksamhet och scouterna som bl a håller till i Härliga Hjörnered.

Skola och barnomsorg

Föräldrakooperativet Möllan erbjuder barnen en lugn och trygg uppväxt i hemliknande miljö.
     Vi har småbarnasavdelningen Möllan för barn från 1 års ålder, avdelningen Forsen och Lagan för de lite större barnen, Ysby skola för klasserna 0-3 samt fritidverksamhet  efter skolan.

www.ysbyskola.se

Fritid

Ysby/Ålstorp 4H. Scouterna håller bl a till på det underbart vackra och rejält tilltgna scoutområdet i Härliga Hjörnered.
     4H är en internationell ideell ungdoms-organisation med bred verksamhet inom allt från odling och djur till idrott och teater. Vi finns i över 80 länder och riktar oss till barn och ungdomar 6-25 år.
     Om du är intresserad kan du kontakta Elvira Lund, ordförande i Ysby/Ålstorp på e-post: vitaklippan@laholm.com
www.4h.se

 

Kyrkans barnverksamhet

Öppen förskola, kyrkis, konfirmation, musik och körverksamhet. Aktuell info hittar du på:
www.svenskakyrkanhoks.se