Natur & kultur

Ysby är en liten prydlig by, med vackert läge i brytningen mellan slättlandskapet i väster och skogsmarkerna i öster. I närområdet finns även Lagan och det vackra friluftsområdet "Härliga Hjörneredssjöarna" med stora natur- och rekreationsvärden. 
     Området är även rikt på gammal spännande kulturhistoria med en mängd intressanta fornlämningar och flera historiska byggnader i området.

 

Evenemang           

En levande landsbygd

Ysby är ett mycket gammalt jordbrukssamhälle. Redan på järnåldern fanns här en bosättnings-plats i området kring den vackra kyrkan och än idag hålls den fina jordbruksandan vid liv.
       Själva samhället är idag ett litet mysigt villasamhälle med mycket god bygemenskap. Livet på den lilla orten har alltid nära till naturen och småskaligheten skapar trygghet, ger större social sammansättning och goda relationer.
       Ysby har en god service med egen livsmedelsaffär, skola och förskola. Vi ligger strax öster om Laholm, som är en expansiv och framtidsinriktad region med bra läge och goda kommunikationer. Detta gör även Ysby intressant ur boende- och etableringsort.